Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tehtävänä on kansainvälisesti merkittävän tutkimustyön tekeminen ja laadukkaan perus- ja jatkokoulutuksen tarjoaminen biokemian ja molekyylilääketieteen aloilla, sekä infrastruktuurin ja asiantuntemuksen jakaminen paikallisille, kansallisille ja kansainväliselle tiedeyhteisöille ja yrittäjille. Tiedekunta kouluttaa biokemistejä ja antaa lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian opetusta Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ja biokemian opetusta muille yliopiston opiskelijoille. Yksikön henkilöstö toimii edustamiensa alojen asiantuntijatehtävissä yliopistossa, paikallisessa elinkeinoelämässä sekä kansallisessa että kansainvälisessä tiedeyhteisössä.
Image
Pipetointi

Tutkimus

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa tehdään kansainvälisen tason tutkimusta proteiinitieteen ja biotekniikan, sekä solu- ja molekyylibiologian aloilla. Tiedekunnan tutkimuksen painoalueita ovat solujen ja soluväliaineen vuorovaikutukset, proteiinien ja entsyymien rakenne ja toiminta, solujen ja kudosten toiminnan säätelyverkostot ja solujen aineenvaihdunta, sekä näihin liittyvät sairaudet. Tiedekunnassa tehtävä tutkimustyö on saanut ulkopuolista rahoitusta erinomaisesti ja tutkimustyössä käytettävä laitteisto on ensiluokkaista palvellen tutkimusryhmiä ja tutkijoita niin Suomessa kuin ulkomailla.

Tutkimusyksiköt

Ota yhteyttä